Upitnik za kandidate

(Napomena: ne morate odgovoriti na sva pitanja,
ali je u Vašem interesu da imamo što više podataka o Vama, kao o potencijalnom kandidatu)

 

 

        OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA

o    Molimo Vas da pažljivo odgovorite na sve rubrike (izuzetak su rubrike označene sa "*" koje nisu obavezne).

 

o    Kod rubrika sa ponuđenim izborima, za odabranu opciju unesite "x" u odgovarajući prazan prostor.

 

        NAPOMENA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

o    Svi Vaši lični podaci privremeno se čuvaju u našoj evidenciji. Ti podaci će biti izbrisani nakon završetka postupka odabira.

o    Ukoliko želite da Vaše podatke zadržimo u svojoj evidenciji i nakon toga roka (za neki eventualni sledeći konkurs), molimo Vas da se o tome izjasnite na kraju ovog upitnika.

 

 

 

Pozicija (radno mesto, opis posla) za koju ste zainteresovani:  (prioritet 1)

 

Pozicija (radno mesto, opis posla) za koju ste zainteresovani:  (prioritet 2)

 

 

 

Opšti lični podaci

Datum popunjavanja upitnika:

 

Ime:

 

Prezime:

 

Mesto stanovanja:

 

Adresa stanovanja:

 

Telefon:

 

Mobtel:

 

E-mail:

 

Datum rođenja:

 

Mesto rođenja:

 

Državljanstvo:

 

Vaša slika (ako imate na nekom sajtu upišite web adresu slike):

 

 

Bračno stanje

 

Ime, prezime, dat. rođenja i zanimanje oca

 

Ime, prezime, devoj. prezime, dat. rođenja i zanimanje majke

 

Ime, prezime, datum rođenja i zanimanje ostalih članova porodice

 

 

Lično zdravstveno stanje

 

Zdravstveno stanje članova porodice

 


 

*Lične obveze i/ili angažmani* (nije obavezno)

 

Lične obaveze/ angažmani /članstva - opis:

Obim / odgovornost / komentar:

 

 

 

 

Interesi/ hobi/ rekreacija - opis:

Obim / odgovornost / komentar:

 

 

 

 

 

 

Trenutne lične preokupacije:

(šta u ovom trenutku najviše karakteriše i okupira Vaš privatni život)

 

 

 

 

Vojna obveza (za muškarce)

 

a)

Regulisana

 

- od kada do kada:

 

b)

odsluženje u toku

 

- do kada:

 

c)

nije regulisana

 

- razlog/komentar:

 

d)

privremeno oslobođen

 

- zbog čega, te na
 
koliko godina:

 

e)

trajno oslobođenje

 

- zbog čega

 

 

Osnovno formalno obrazovanje

 

(potrebno je upisati sve podatke za sve kategorije koje ste završili- upisati i započeto, ali nezavršeno)

Kategorija:

Opšti naziv ustanove
i mesto pohađanja::

Zanimanje/smer/
specijalnost:

Godina poč.:

Godina završ.:

Uspeh i/ili neki drugi komentar:

Osnovna škola

 

 

Srednja škola

 

Viša škola

 

Fakultet

 

Magistratura

 

Doktorat

 


 

Dodatno formalno obrazovanje - edukacije, tečajevi, sertifikati

 

Iz stručnog područja - naziv / tema (opis):

Organizator edukacije:

Vreme (mes.god.) i trajanje pohađanja:

Stečeno zvanje/sertifikat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz ostalih područja - naziv / tema (opis):

Organizator edukacije:

Vreme (mes.god.) i trajanje pohađanja:

Stečeno zvanje/sertifikat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakve su Vaše želje i planovi, vezano za eventualni nastavak formalnog obrazovanja? (treba napisati komentar)

 

 

Kakve su Vaše želje i planovi, vezano za eventualni nastavak stručne i ostale edukacije? (treba napisati komentar)

 

 

Opšta znanja i veštine

 

Znanje stranih jezika:

 

Engleski

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Način sticanja znanja jezika:

Čitanje

 

 

 

 

 

 

Pisanje

 

 

 

 

 

Konverzacija

 

 

 

 

 

 

 

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Način sticanja znanja jezika:

Čitanje

 

 

 

 

Pisanje

 

 

 

Konverzacija

 

 

 

 

 

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Način sticanja znanja jezika:

Čitanje

 

 

 

 

 

Pisanje

 

 

 

 

Konverzacija

 

 

 

 


 

Vozačka osposobljenost:

 

Vozačka dozvola:

(DA/NE, ako DA upisati i godinu izdavanja)

DA

NE

God. izd.

 

 

 

Kategorije:

A

B

C

D

E

F

G

H

Ukupno aktivno vozačko iskustvo:

Ukupno godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedovanje osobnog vozila:

DA

NE

Komentar:

 

 

 

 

Spremnost na korišćenje osobnog vozila u službene svrhe:

(pod odgovarajućim uslovima)

DA

NE

Komentar:

 

 

 

 

Ostala opšta znanja i veštine:

 

Znanje ili vještina:

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Napomena

Daktilografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osposobljenost za rad sa računarom:

 

Opšte

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

ekspertno

Napomena:

Širina informatičkih znanja (opšte)

 

 

 

 

 

 

Baratanje sa hardware-om

 

 

 

 

 

 

Služenje tastaturom

 

 

 

 

 

 

Služenje e-mail i internet-om

 

 

 

 

 

 

Platforme

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

ekspertno

Napomena:

Windows XP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS aplikacije

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

ekspertno

Napomena:

Word

 

 

 

 

 

Excel

 

 

 

 

 

Power Point

 

 

 

 

 

Access

 

 

 

 

 

Outlook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale aplikacije:

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

ekspertno

Napomena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Stručna znanja i veštine

 

Stručne kompetencije (sposobnost /iskustvo obavljanja poslova vezanih uz konkretno stručno područje):

 

Naziv ili opis kompetencije

(upisati naziv uloga, poslova, procedura, proizvoda, tehnologije ili metodologije)

Poznavanje/Osposobljenost

Iskustvo

Pobliži opis iskustva ili sposobnosti

nimalo

početnik

rad uz nadzor

potpuno samostalno

ekspertno

Godine ili meseci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotreba stranog jezika u stručnom području

 

Engleski

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Komentar:

Čitanje/ poznavanje terminologije

 

 

 

Pisanje stručnih dopisa

 

Samostalna poslovna konverzacija

 

 

 

 

 

 

 

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

odlično

Komentar:

Čitanje/ poznavanje terminologije

 

 

 

 

 

 

Pisanje stručnih dopisa

 

 

 

Samostalna poslovna konverzacija

 

 


 

Opšte poslovne kompetencije (iskustvo/sposobnost obavljanja):

 

Naziv ili opis kompetencije

Sposobnost

Pobliži opis iskustva ili sposobnosti

nimalo

slabo

osrednje

vrlo dobro

ekspertno

Zahtevnija administracija

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje poslovnih sastanaka

 

 

 

 

 

Zahtevnija poslovna korespodencija s klijentima

 

 

 

 

 

Držanje prezentacija

 

 

 

 

 

Organizacija/vođenje poslovnih "događanja" (npr. promotivni i drugi događaji, skupovi, konferencije...)

 

 

 

 

 

Direktna prodaja proizvoda/usluga

 

 

 

 

 

Direktno poslovno pregovaranje

 

 

 

 

 

Stručna supervizija, mentoriranje

 

 

 

 

 

Držanje predavanja i obuka

 

 

 

 

 

Vođenje zahtevnijih projekata

 

 

 

 

 

Vođenje ljudi

(pribava, odabir, otpuštanje, ocenjivanje, rešavanje statusa, svakodnevna briga i sl.)

 

 

 

 

Vođenje poslovanja

(odgovornost za celokupno poslovanje npr. dela, sektora ili firme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Opšti radni status i iskustvo

 

Trenutni radni status:

(zaposlen, nezaposlen, na berzi ili ne, radi honorarno i sl.)

 

Ako ste nezaposleni, koliko dugo ste već u tom statusu, i koji je razlog da ste bez posla:

 

 

Ukupno stvarno radno iskustvo, (god., mes.):

(uključeno sve: privatno, honorarno, student servis, i sl.)

 

Trajanje najdužeg boravka u nekom preduzeću/ustanovi (god., mes.): (samo u radnoj knjižici)

 

Ukupni radni staž, formalno (god., mes):

(isključivo ono što Vam je priznato, što je u radnoj knjižici)

 

Trajanje najkraćeg boravka u nekom preduzeću/ustanovi (god., mes.): (samo u radnoj knjižici)

 

Broj različitih preduzeća/ustanova u kojima ste do sada radili (formalno): (samo u radnoj knjižici)

 

Vreme provedeno u poslednjem (aktuelnom) preduzeću/ustanovi (god., mes.): (samo u radnoj knjižici)

 

 

Navedite Vaše eventualne stručne angažmane izvan radnog mesta:

(npr. stručni rad, pisanje i objava članaka, predavanja, držanje edukacija, članstvo u stručnim telima, društvima i sl.)

 

 

 

Ukupno dosadašnje iskustvo u traženom stručnom području:

(koliko konkretnog iskustva imate u obavljanju istih ili sličnih poslova kao što je ovaj za koji se prijavljujete)

 

Komentar:

(bliže opišite Vaše relevantno stručno iskustvo)

 

 

Konkretna radna iskustva

 

Navedite i opišite Vaš trenutni radni angažman:

 

 

Preduzeće / ustanova :

(u kojoj / za koju radite)

 

Vrsta radnog odnosa :

(u kojem statusu radite)

 

Mesto rada :

(za inostr. navesti i državu)

 

Početak rada :

(mesec i godinu početka rada ):

od

 

Naziv radnog mesta :

(eventualno i radnu ulogu)

 

Opis konkretnog posla :

 

Vaši rezultati i posebna dostignuća u tom poslu :

 

Reference : (osobe za proveru + kontakt  podaci)

 

Razlozi potrebe za promenom sadašnjeg radnog mesta :

 

 

U nastavku navedite i opišite sva Vaša ranija radna iskustva(i formalna i neformalna!). 

 


 

 

Preduzeće / ustanova :

(u kojoj / za koju ste radili)

Vrsta radnog odnosa :

(u kojem ste statusu radili)

 

Mesto rada :

(za inostr. navesti i državu)

 

Početak rada :

Razdoblje u kojem ste radili : (navedite mesec i godinu):

od
do

 

Naziv radnog mesta :

(eventualno i radnu ulogu)

 

Opis konkretnog posla :

Vaši rezultati i posebna dostignuća u tom poslu :

Reference : (osobe za proveru + kontakt  podaci)

Razlozi promjene :

(prekida / napuštanja)

 

 

 

Preduzeće / ustanova :

(u kojoj / za koju ste radili)

Vrsta radnog odnosa :

(u kojem ste statusu radili)

 

Mesto rada :

(za inostr. navesti i državu)

 

Početak rada :

Razdoblje u kojem ste radili : (navedite mesec i godinu):

od
do

 

Naziv radnog mesta :

(eventualno i radnu ulogu)

 

Opis konkretnog posla :

Vaši rezultati i posebna dostignuća u tom poslu :

Reference : (osobe za proveru + kontakt  podaci)

Razlozi promjene :

(prekida / napuštanja)

 

 

 

Preduzeće / ustanova :

(u kojoj / za koju ste radili)

Vrsta radnog odnosa :

(u kojem ste statusu radili)

 

Mesto rada :

(za inostr. navesti i državu)

 

Početak rada :

Razdoblje u kojem ste radili : (navedite mesec i godinu):

od
do

 

Naziv radnog mesta :

(eventualno i radnu ulogu)

 

Opis konkretnog posla :

Vaši rezultati i posebna dostignuća u tom poslu :

Reference : (osobe za proveru + kontakt  podaci)

Razlozi promjene :

(prekida / napuštanja)


 

Radne vrednosti, sklonosti i interesi

 

 

Koji su za Vas osnovni izvori zadovoljstva vezani uz sami posao:

 

(što je Vama najvažnije u sadržaju posla koji obavljate - pa, ako toga nema dovoljno, Vi najradije ne biste niti radili takav posao)

 

 

 

 

Koji su za Vas osnovni izvori zadovoljstva vezani uz uslove rada i zaposlenja:

(koji su uslovi rada na poslu Vama najvažniji - pa, ako toga nema dovoljno, Vi najradije ne biste niti radili taj posao, ili u takvoj firmi)

 

 

 

 

Kakvo biste učešće u pojedinim vrstama poslova najviše želeli u budućem radu:

(učešće za svaku od pojedinih vrsta posla izrazite u procentima - tako da ukupni zbir za sve bude 100%)

a) Direktni kontakt sa klijentima, partnerima, korisnicima (pregovori, prezentacije, prodaja, podrška)

 

%

b) Kreativni rad - osmišljavanje proizvoda, usluga, projekata, događaja

 

%

c) Organizacija, koordinacija i nadzor izvršavanja poslova/projekata

 

%

d) Provera ispitivanja, istraživanja, obrada i analiza podataka

 

%

e) Vođenje drugih (odabir i raspoređivanje, delegiranje, radno savetovanje, nadzor, ocenjivanje, briga o ind. potr.)

 

%

f) Administrativni poslovi (ažuriranje podataka, dokumentiranje)

%

g) Edukacija, obučavanje i podučavanje drugih, stručni konsultantski rad

 

%

h) Konkretne operativne aktivnosti u okviru svog stručnog područja prema zadanim nacrtima/planovima (u timu ili

    individualno) - npr. izrada, održavanje, nabavka, transport, rešavanje konkretnih problema i sl.

 

%

ZBIR UČEŠĆA SVIH VRSTA (od "a" do "h") =

100

%

 

Kakvo biste učešće pojedinih osobina posla najviše želeli u budućem radu:

(učešće pojedine osobine u svakom paru izrazite procentima - tako da ukupni zbir za svaki par bude 100% - npr. 30:70, ili 45:55)

Osobina radnih zadataka "A"

Odnos

Osobina radnih zadataka "B"

Samostalno odlučivanje o načinu i tempu obavljanja poslova, samostalno organiziranje, korigovanje i motivisanje, ali i odgovornost

%

:

%

Usklađivanje sa delovanjem drugih, zavisnost ličnog rada od rada drugih, i obratno, deljenje organizacije i odgovornosti

Direktna lična odgovornost za financijske rezultate

%

:

 

%

Indirektna lična odgovornost za finansijske rezultate

Očekivani i poznati zahtevi u radu, poznati načini rešavanja, radni postupci i procedure, uhodana organizacija rada

%

:

 

%

Neizvesni, "novi", nestandardni zahtevi, uslovi koji iziskuju snalaženje, improvizaciju, zasebnu organizaciju rada

Rad pretežno u ofisu i/ili unutar matične firme, bez čestih izlazaka i terena

%

:

%

Rad sa znatnim udelom izlazaka kod klijenata, "terena", putovanja

Rad u direktnom okruženju sa drugima

(i saradnicima i klijentima)

%

:

%

Izoliranost od drugih za vrijeme rada

(i saradnika i klijenata)

Dinamičan rad, ali opterećen kratkim rokovima, istovremenim zadacima i prekidima, nejasnim i promjenjivim prioritetima

 

%

:

%

Manje dinamičan rad, ali sa optimalnijim rokovima, jasnim prioritetima i mogućnošću fokusiranja na jedan ključni posao


 

Očekivana područja Vašeg profesionalnog razvoja (željeni stručni i profesionalni razvoj u narednih 3-5 godina):

(obavezno napišite komentar o svojim planovima za stručno usavršavanje, ali i opšti željeni smer-ciljeve u razvoju svoje karijere)

 

 

 

 

 

Očekivani radni uslovi

 

Vrsta radnog odnosa:

(Označiti opciju)

Komentar:

a) isključivo stalni radni odnos

 

 

b) isključivo honorarni posao

 

c) svejedno (moguća i kombinacija)

 

 

Radno vrijeme:

(Označiti opciju)

Komentar:

a) isključivo fiksno radno vrijeme

 

 

b) isključivo klizno radno vrijeme

 

c) svejedno (moguća i kombinacija)

 

 

Spremnost na prekovremeni rad:

DA

 

NE

 

Komentar:

 

 

Spremnost na rad vikendom:

DA

 

NE

 

Komentar:

 

 

Očekivana dužina godišnjeg odmora:

 

Komentar:

 

 

Očekivana primanja (neto iznos):

 

Komentar:

 

 

Da li ste spremni prihvatiti sistem plate koji uključuje fiksni i varijabilni deo:

(da vam deo plate direktno zavisi od postignutih rezultata)

DA

 

NE

 

Ako DA, koji odnos otprilike smatrate optimalnim za Vas:

Fiksni deo

  %

:

  %

Varijabilni deo

Komentar:

 

 

 

Očekivani ostali uslovi i pogodnosti:

Komentar:

 

 

 

 


 

Podaci vezani za zapošljavanje

 

Navedite, ako ste nosilac posebnih prava/pogodnosti pri zapošljavanju:

(npr. neki od programa podsticanja zapošljavanja, zakonske povlastice, prednosti i sl.)

 

 

Navedite eventualne obaveze ili ograničenja (vremenska ili druga) koja imate u slučaju prelaska u novu firmu:

 

Navedite najraniji mogući datum za prelazak na novo radno mesto (u ovom trenutku):

 

 

Ukoliko znate da postoje, ili se uskoro mogu pojaviti neki, za ovaj posao bitno ograničavajući momenti u Vašem osobnom životu, objasnite u par riječi:

 

 

Završne napomene (obavezno rezimirajte)

 

Navedite osnovni razlog zbog kojeg se javljate na ovaj konkurs:

 

 

Navedite sažeto Vaše osnovne kompetencije i eventualne prednosti za ovo radno mjesto:

 

 

Navedite neka druga radna mesta (ili osnovni opis poslova) za koji biste se, u ovom trenutku, takođe bili spremni kandidovati:

 

 

Navedite o sebi ono što još smatrate važnim, a nije navedeno do sada:

 

 

Da li želite da Vaše podatke zadržimo u našoj bazi, bez obzira na ishod ovog konkursa:

(radi mogućeg kontakta za neki novi konkurs u budućnosti)

DA

 

NE

 

Komentar:

 


Pošto kliknete "POŠALJI", vratite se na vrh stranice da bi ste proverili da su Vaši podaci uspešno poslati!